ETEL liikmeskond sai täiendust

2020. aasta I kvartalis liitusid suurimaid Eesti turvaettevõtjaid ühendava esindusorganisatsiooniga täiskasvanute täienduskoolitusasutus MTÜ Turvaline Eesti ja Farakaitse OÜ.
MTÜ Turvaline Eesti on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mille eesmärk on tõsta Eesti elanike turvalisus. Ühingu eesmärkide saavutamiseks MTÜ Turvaline Eesti algatab ja toetab projekte, mille eesmärgiks on turvaline elukeskkond, korraldab enesekaitse ja laskmise treeninguid, viib läbi turvataktika koolitusi ning arendab koostööd riiklike asutustega, omavalitsuste ja teiste mittetulundusühingutega. Erilist tähelepanu väärivad haridusasutustele suunatud koolitused, mille eesmärgiks on aidata koolitöötajatel tagada koolis turvaline keskkond.

Farakaitse OÜ missioon on luua turvalisus - kaitsta inimeste andmeid ja vara läbi Faraday toodete. Faraday toodete puhul on tegemist metallkangaga, mille sisse on põimitud ühe või mitme juhtiva metalli kiud. Faraday koti põhieesmärk on varjestada seadmeid raadiosignaalide eest. Farakaitse OÜ tegevusvaldkond kattub ETEL turvatehnika valdkonna mehaanilise kaitse ekspertgrupi vastutusalaga. Koostöös Eesti erinevate turvaettevõtetega arendab Farakaitse füüsilist andmekaitset.

Turvalisusesse panustamine vähendab paratamatuid elu varjupoolega seotud riske ning võimaldab meelerahu. Nende eesmärkide saavutamisel on sellised koostööpartnerid nagu MTÜ Turvaline Eesti ja Farakaitse OÜ väga väärtuslikud.