ETEL liikmeskond sai täiendust

2020. aasta I kvartalis liitus suurimaid Eesti turvaettevõtjaid ühendava esindusorganisatsiooniga täiskasvanute täienduskoolitusasutus MTÜ Turvaline Eesti.
MTÜ Turvaline Eesti on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mille eesmärk on tõsta Eesti elanike turvalisus. Ühingu eesmärkide saavutamiseks MTÜ Turvaline Eesti algatab ja toetab projekte, mille eesmärgiks on turvaline elukeskkond, korraldab enesekaitse ja laskmise treeninguid, viib läbi turvataktika koolitusi ning arendab koostööd riiklike asutustega, omavalitsuste ja teiste mittetulundusühingutega. Erilist tähelepanu väärivad haridusasutustele suunatud koolitused, mille eesmärgiks on aidata koolitöötajatel tagada koolis turvaline keskkond.

Turvalisusesse panustamine vähendab paratamatuid elu varjupoolega seotud riske ning võimaldab meelerahu. Nende eesmärkide saavutamisel on sellised koostööpartnerid nagu MTÜ Turvaline Eesti väga väärtuslikud.