ETEL liikmeskond sai täiendust

2019 aasta II kvartalis liitus suurimaid Eesti turvaettevõtjaid ühendava esindusorganisatsiooniga kaks turvatehnika valdkonna tuntud kaubamärki OÜ Firetek ja AS BK Eesti.

Firetek OÜ tegeleb kõikide tulekustutus-, tulekahjusignalisatsiooni- ja suitsueemalduse süsteemide automaatika, monitooringu ja välja ehitamisega ja BK Eesti AS video, valve- ja tulekahjusignalisatsiooni seadmete, ERA lukkude ja uksetarvikute jae- ja hulgimüügiga.

Koondades võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi, saame paremini esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi, kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Mõlemad uued liikmed on juba aktiivselt lülitunud ka ETEL ekspertgruppide tegevusse.