ETEL koolituskeskus kutsub osalema infoseminaril "Muudatused tehnilises normis Cen/ts 54-14"


Alates 2018. aasta novembrist on rakendunud uuenenud versioon standardist CEN/TS 54-14:2018 "Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri". ETEL koolituskeskus korraldab infoseminari, kus antakse ülevaade standardis tehtud muudatustest ja tutvustatakse uus standard EVS-EN 16763:2017 „Teenused ATS ja turvasüsteemide valdkonnas“.

Toimumise kuupäevad, registreerimine ja lisainfo seminari kohta:

29. märts 2019 kell 10:00

23. aprill 2019 kell 10:00

27. mai 2019 kell 10:00.


Sihtgrupp: elektriinsenerid, elektri- ja nõrkvooluprojekteerijad, (suurettevõtete) käidujuhid, RKAS/RKIK kinnisvara haldurid, RKAS insenerid/projektijuhid, suurettevõtete (kaubanduskeskused, logistika, tootmine, energiavõrk) riskijuhid/tehnikajuhid jt huvilised.


Koolitaja: Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener/projekteerija/omanikujärelevalve, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika kutsestandardi töörühma liige, OÜ Telealarm juhataja.

Infoseminari hind:

Üks osaleja: 150 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 140 €

ETEL liige: 120 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Hinnad sisaldavad kohvipause ja elektroonilisi materjale, mida saadetakse osalejatele e-posti teel pärast seminari lõppemist.


Õppe maht: 5 akadeemilist tundi

Ajakava: 
10:00 – 11:30

- ATS süsteemid Tuleohutuse seaduse mõistes (lühiülevaade)

- ATS süsteemide liigitus EVS-EN 54 mõistes ja tehnilised erinevused

- Ülevaade standardis CEN/TS 54-14 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri“ tehtud muudatustest

11:30-11:45
Paus
11:45 - 13:15

- Ülevaade standardis CEN/TS 54-14 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse eeskiri“ tehtud muudatustest

 13:15 - 13:30 Lõuna
 13:30 - 14:15 - Standardi EVS-EN 16763:2017 „Teenused ATS ja turvasüsteemide valdkonnas“ tutvustus
 14:15 - 14:30 Seminari lõpetamine


Facebook üritus