ETEL juhatuse esimehena jätkab järgmisel ametiajal aastatel 2022-2024 Raimo Heinam ja aseesimehe ülesannetesse asus Tannar Tiitsar

Turvaettevõtete Liidu (ETEL) maikuus toimunud liikmete üldkoosolekul valiti juhtorganina 7 liikmeline juhatus, mille volitused kehtivad järgmised kaks aastat. Juhatus kogunes esimest korda uues koosseisus 17.06.2022 ja valis omakorda liidule esimehe ja aseesimehe.

Oma esimesel töökoosolekul valiti teiseks ametiajaks ETEL esimehe ametisse Forus Security AS juhatuse esimees Raimo Heinam ning liidu aseesimeheks Viking Security AS juhatuse esimees Tannar Tiitsar. 

Uuel tegevusperioodil aastatel 2022 kuni 2024 tegutseb ETEL juhatus koosseisus:

  • Raimo Heinam (Forus Security AS) - esimees
  • Tannar Tiitsar (Viking Security AS) - aseesimees
  • Erik Rajamäe (BK Eesti AS)
  • Villu Õun (G4S Eesti AS)
  • Janno Kallikorm (Hansab AS)
  • Marko Koka (K Security OÜ)
  • Rein Mee (Optimus Systems AS)

Samuti valiti üldkoosolekul uueks ametajaks ETEL revisjonikomisjoni liikmed:

  • Marina Koit (Henert Grupp OÜ)
  • Oleg Tšižikov (Caesari Turvateenistuse AS)
  • Anton Mesila (Nõrkvoolu Paigalduse OÜ)

Traditsiooniliselt anti ETEL üldkoosolekul üle ka 2021. aasta turvaturu parimate töötajate (2021-aasta-parimate-turvalisuse-hoidjate-tunnustused-anti-seekord-valja-kahekordselt) ja 2021. aasta Tunnustatud Turvalahenduste (tunnustatud-turvalahendustena-saab-2021-aastast-valja-tuua-kolm-eeskujulikult-ellu-viidud-projekti ) aunimetused.

Eesti Turvaettevõtete Liit on loodud 1993. aastal juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine õiguskaitseorganite ja muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes. ETEL juhtorganina tegutseb kuni 7-liikmeline juhatus, järelevalvet teostab revisjonikomisjon ning igapäevase tegevuse eest vastutab tegevjuht. 

ETEL juhatuse esimees 2022-2024 Raimo Heinam