ETEL juhatuse esimeheks 2020 kuni 2022 valiti Raimo Heinam Securitas Eesti AS-st ja aseesimeheks Raul Parusk USS Security Eesti AS-ist

Vastavalt Turvaettevõtete Liidu (ETEL) põhikirjale valitakse liidu liikmete poolt peamise juhtorganina kuni 7 liikmeline juhatus, mille volitused kehtivad järgmised kaks aastat. Juhatus omakorda valib enda seast esimehe ja aseesimehe, kusjuures esimees saab olla ametis ainult kuni kaks ametiaega järjest.

05.06.20 toimus Tallinnas ETEL liikmete korraline üldkoosolek, kus üheksa kandidaadi seast valiti aastateks 2020 kuni 2022 seitsmeliikmeline juhatus koosseisus:

  • Raimo Heinam (Securitas Eesti AS)
  • Janno Kallikorm (Hansab AS)
  • Raul Parusk (USS Security Eesti AS)
  • Rein Mee (Optimus Systems AS)
  • Tannar Tiitsar (Viking Security AS)
  • Villu Õun (G4S Eesti AS)
  • Erik Rajamäe (BK Eesti AS)

Samuti valiti üldkoosolekul uueks ametajaks ETEL revisjonikomisjoni liikmed:

  • Marina Koit (Henert Grupp OÜ)
  • Oleg Tšižikov (Caesari Turvateenistuse AS)
  • Veljo Volt (Hotronic Lääne OÜ)

ETEL üldkoosolekul anti üle 2019. aasta turvaturu parimate töötajate ja Tunnustatud Turvalahenduse aunimetused, valimiste mille ülevaade on leitav ETEL kodulehe infovoos etel.ee/turvaturu-ulevaated/tunnustamised

10.06.20 kogunes esimesele koosolekule kaheks aastaks volitused saanud juhatus ja ETEL esimehe ametisse valiti Securitas Eesti AS juhatuse esimees Raimo Heinam ning liidu aseesimehe ülesannetesse asub USS Security Eesti AS juhatuse esimees Raul Parusk. Peale COVID19 esiolukorra lõppu on turvaturu valdkonnas palju tulevikku suunatud tegevusi ning tuleb periood, kus esimesed kohtumised suurklientidega on juba selle nädala kalendris broneeritud.

Eesti Turvaettevõtete Liit on loodud 1993. aastal juhtivate turvaettevõtete poolt eesmärgiga koondada võimalikult laia turvalisuse tagamisel tegutsevat ettevõtete ringi ning esindada oma liikmete ühishuve suhetes riigi- ja kohaliku võimu asutuste ning teiste institutsioonidega. Oluliseks tegevusvaldkonnaks on koostöö arendamine õiguskaitseorganite ja muude huvitatud isikutega ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes.