ETEL allkirjastas koostööleppe Läti Turiba Ülikooliga

24. novembril allkirjastasime Riias koostöölepingu Turiba ülikooliga. Turiba University on Läti erakõrgkool, kus ühe pakutava õppesuunana on diplomiõppe raames võimalik läbida "Organisatsiooni turvalisuse" õppeprogramm. Koostööleping hõlmab selle programmi raames õppivatele tudengitele praktikavõimaluste pakkumist ning koostööd turvavaldkonna teadustegevuses.

ETEL omab alates 2012 aastast koostöölepingut Läti (Latvijas drošibas biznesa asociacija) ja Leedu (Apsaugos verslo grupe) turvaettevõtete liitudega ning partnerlus Turiba ülikooliga on selle koostöövõrgustiku üks väljundeid. Balti riikide turvaturgude suurust arvestades on turvalisuse tagamisel ühtsete arusaamade loomine ning valdkonnas tegutsemise eripärade tundmaõppimine vältimatu.

Kasutaja Eesti Turvaettevtete Liit foto