2016 aasta turvaturg ausa kokurentsi vaates

Täna Maksu- ja tolliametis toimunud pressikonverentsil andsime esimese ülevaate Eesti turvaturu 2016 aasta analüüsi tulemustest.

Algatuseks panime seljad kokku Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Maksuametiga ning tõime välja üldnäitajad, mis kirjeldavad meie turul tegutsevate turvaettevõtjate üldkäibeid, töötajate arvu ja keskmiste töötasude trendijooni.

Turuanalüüsi küsimustikus olid sellel aastal lisatud hinnangute andmine nn "musta" tööjõu kasutamisele sektoris. Tagasiside põhjal saame kinnitada, et ümbrikupalga maksmine on probleem ka paljude turvaettevõtete arvates. Seadusevastaselt käituvate pakkujate vastu saavad võidelda eelkõige ettevõtjad ise, tehes koostööd omavahel ja riigiga.

Maksu- ja tolliamet toob välja, et maksuhaldur vajab tõhusaks kontrolliks ettevõtjate endi abi. "Kogemus näitab, et paremaid tulemusi konkurentsitingimuste parandamiseks saavutame siis, kui meil on sektori esindajatega tihe infovahetus ning nende poolehoid muudatusi ellu viia,“ kinnitas MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmann. „Meie eesmärk on võimalikult palju toetada ettevõtjaid infoga, mis aitaks ettevõtluskeskkonda läbipaistvana hoida.“

Turvaettevõtete liit on alati valmis turvateenuse hankijaid nõustama ja aitama, et hankija saaks just sellise turvateenuse, mida tal päriselt vaja on ja teenusepakkuja, kelle taust on kontrollitud. Mitte kellelgi pole vaja turvateenust, mis ei vasta tegelikele vajadustele ja teenusepakkujat, kes pole jätkusuutlik.

22.05.2017 esitlus: ETEL 2016 aus konkurents.pdf