Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuhiks sai Andre Lilleleht

Alates augustist on Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL) tegevjuhina tööl Andre Lilleleht. Senine tegevjuht Kaupo Kuusik jätkab ETELi nõunikuna turvavaldkonna kutsenõuete väljatöötamisel.
„Soovin, et ETEL oleks meie turvamaastikul kvaliteetse teenuse kompetentsikeskus ja erialane arvamusliider. Laiapindse riigikaitse vaatenurgast on ühiskonna turvalisusse panustav erasektor terviku üks osa. Samuti tahame aktiivselt seista liidu liikmete hea maine eest,“ ütles Lilleleht.

Andre Lilleleht on varem töötanud juhtivatel ametikohtadel turvaettevõtetes ja riigikaitse valdkonnas. Ta omab rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuse kraadi EBSist ja täiendab end Tallinna Ülikooli riigiteaduste magistrantuuris. Aastatel 2010-2015 töötas Lilleleht Viru Vangla direktorina. Alates 2015. aasta kevadest on reservkapten Andre Lilleleht MTÜ Eesti Reservohvitseride Kogu esimees.

„Turvaettevõtte kuulumine ETELisse peab muutuma veelgi tugevamaks usaldusväärsuse ja kvaliteedi märgiks. Olen veendunud, et Andre Lillelehe eestvedamisel me selle saavutame. Usume, et liit saab olla riigile hinnatud partner ühiskonna turvalisuse parandamisel ja parim nõustaja hankijatele kvaliteetse ning usaldusväärse turvateenuse ostmisel“ ütles ETELi juhatuse esimees Villu Õun.

„Tänan Kaupo Kuusikut senise töö eest tegevjuhina. Meie koostöö jätkub. Ta osaleb edaspidi turvavaldkonnaga seotud kutsenõuete väljatöötamises ja kaasajastamises ning esindab turvaettevõtete liitu kutsekojas. Kuusiku kompetents selles osas on väga hinnatud,“ lisas Õun.

ETELi ülesanne on aidata kaasa valdkonna arengule, esindada ja kaitsta liidu liikmete huve suhetes riiklike asutuste ning teiste institutsioonidega ja tagada turusuhetes headest turvamistavadest kinnipidamine.