CoESS iga-aastane turvakonverents ja aastakoosolek Lissabonis

6 ja 7 oktoobril toimus Lissabonis Euroopa turvaettevõtluse esindusorganisatsiooni CoESS traditsiooniline aastakoosolek, kus ETEL liikmeskonda esindas kutsetegevuse nõunik Kaupo Kuusik.

Seekordne delegaatide kogunemine oli tulevikku arvestades oluline, kuna järgmiseks perioodiks valiti uus meeskond organisatsiooni ja töögruppide tegevuse juhtimiseks. ETEL-il hea meel teatada, et meie liikmeskonna poolt esitatud kandidaadina sai pikaajalise kogemusega turvaekspert Riho Luttertaas valitud CoESS-i juhatusse ja Cohesion Committee presidendiks.

Euroopa turvaettevõtete esindajad leidsid ühistes aruteludes, et tänases globaalses julgeolekusituatsioonis seisab turvalisuse valdkonna ees palju olulisi väljakutseid. Me elame uues ohukeskkonnas ja see seab turvaettevõtlusele uut vastutust, kuidas olla usaldusväärne partner kodanikuühiskonnale ja seda kaitsvatele riiklikele jõustruktuuridele. Erasektori aktiivset kaasamist oodatakse uute kriiside lahendamisel näiteks seoses põgenike liikumisega, terroriohuga avalikus ruumis või ühistranspordis turvalisuse tagamisel.

Uued lahedamist vajavad probleemid nõuavad Euroopa Liidu tasemel ühtset tegevusplaani, kuidas riiklikud jõustruktuurid saaksid vajadusel oma tegevusse kaasata turvaettevõtteid. Tõdeti vajadust ühtse regulatsiooni loomiseks seoses valvedroonide kasutamisega turvalisuse tagamisel. Tähtsaks teemaks aruteludes tõusis ka riiklike turvalahenduste komplekshangete korraldus. Valdavaks probleemiks on riiklikud tellimused, mis suunatakse sageli vaid odavaimale hinnale, mitte maksumaksjale parima kvaliteediga teenuse leidmisele.

Tänane ebaselge reeglistik soodustab osades riikides korruptsioonilist käitumist ja pahatihti on odavate hangete võitjad ettevõtted, kes oma ärimudelites ei jälgi maksu- ja seadusekuulekat käitumist. See omakorda kahjustab kogu turvaturu toimimist ja mis peamine – selline areng ei täida meile kõigile turvalisuse elukeskkonna tagamiseks seatud eesmärke.