Balti Turvaettevõtlus aktiveerib koostööd

Eesti, Läti ja Leedu turvaettevõtteid esindavate organisatsioonide juhid kirjutasid täna Riias alla ühisele koostööleppele
Lepe on tulemus viimase pooleteise aasta jooksul elavnenud organisatsioonide vahelisele koostööle, mis sai uue impulsi 2011 a sügisel Tallinnas toimunud konverentsil. Lepingu eesmärk on tõhustada Balti riikide Turvavaldkonna ettevõtteid esindavate organisatsioonide ja nende liikmete vahelist koostööd. Koostöö prioriteetseimateks suundadeks on valdkonna arenguks vajaliku info vahetus;koostöö, tagamaks töötajaskonnale suunatud koolituste ja sertifitseerimiste kvaliteedi parandamist ning ühtsele tasandile viimist ja koostöö rahvusvahelisel tasandilvaldkonna standardiseerimise ja regulatsioonide suhtes seisukohtade kujundamisel. Eesti turvaettevõtete liidu tegevdirektori Kaupo Kuusiku sõnul on nimetatud koostöö heaks võimaluseks meie ettevõtjail laiendada oma tegevust naaberturgudel ja meie Turvettevõte liit jagades oma kogemust ja kompetentsi on valmis olema eestvedaja ausale konkurentsile suunatud ja kvalitatiivse turvateenusega turu propageerimisel. Samas oleme valmis omandama kogemust mida meie Läti ja Leedu kolleegid omavad, eriti turvasektori sotsiaaldialoogi valdkonnas .