Avati registreerimine kursusele - Suhtlemine keerulistes olukordades

Kas tahad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides? Siis tule ETEL koolituskeskuse täienduskoolitusele "Suhtlemine keerulistes olukordades".

Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus lahendatakse kaasuseid, mis kirjeldavad turvatöötajate ja turvatehnikute tööelus tekkivaid probleemseid suhtlusolukordi. Koolituse läbimise tulemusena oskab osaleja läbi viia raskeid vestlusi, edastada oma sõnumeid professionaalselt, selgelt, mõistetavalt ning säilitada sisemist emotsionaalset tasakaalu. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.

Lisainfo koolituse kohta ja registreerimisvormi leiad siit: taienduskoolitus-suhtlemine

Õppe sisu ja läbitavad teemad:
•Enesekindlus suhtlemiseks teise inimesega
•Enesejuhtimine
•Enesekehtestamine ja kehtestava käitumise tehnikad
•Oskuslik kuulamine ja suhtlemisvigade vältimine
•Suhtlemine eri kultuuritaustaga klientidega.

Koolitajaks on Kaia Laansoo, kes on õpetanud suhtlemispsühholoogiat mitu aastat erinevates gümnaasiumites, psühholoogiaalaste koolituste lektor, juhendanud vastavas valdkonnas uurimistöid. Aastate jooksul on ta viinud läbi koolitusi nii Eestis kui ka välismaal - Türgis, Marokos, Küprosel ja Itaalias. Kaia peamiseks koostööpartneriks on aastate jooksul kujunenud Tallinna Teeninduskool, University of Cambridge, Avatud Ühiskond MTÜ, Tallinna- ja Tartu Vangla jpt.