Avaldatud eesti keeles standard EVS-EN 16763:2017 Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused

Oktoobris 2019 sai avaldatud eesti keeles standard EVS-EN 16763:2017 TULEOHUTUSE JA VALVESÜSTEEMIDE TEENUSED, mis on jõustunud Eesti standardina inglise keeles veebruaris 2017. Standardi on tõlkinud Eesti Turvaettevõtete Liit, standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“.

Paljud Euroopa riiklikud ja regionaalsed ametiasutused ning organisatsioonid on avaldanud tuleohutussüsteemide ja/või turvasüsteemide kavandamise, projekteerimise, paigaldamise, kasutuselevõtmise, kontrollimise, üleandmise või hoolduse standardeid.

Oktoobris 2019 sai avaldatud eesti keeles standard EVS-EN 16763:2017 TULEOHUTUSE JA VALVESÜSTEEMIDE TEENUSED, mis on jõustunud Eesti standardina inglise keeles veebruaris 2017. Standardi on tõlkinud Eesti Turvaettevõtete Liit, standardi on heaks kiitnud tehniline komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“,.

Standardis määratakse kindlaks teenusepakkujatele esitatavad miinimumnõuded ning nende kaasatud töötajate pädevused, teadmised ja oskused, kelle ülesanne on tuleohutussüsteemide ja/või turvasüsteemide kavandamine, projekteerimine, paigaldamine, kasutuselevõtmine, kontrollimine, üleandmine või hooldus, olenemata sellest, kas neid teenuseid pakutakse kohapeal või kaugjuhtimisega. Seda Euroopa standardit kohaldatakse järgmistele teenustele: a) tuleohutussüsteemid, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju avastamise ja tulekahju häiresüsteemid, statsionaarsed tulekustutussüsteemid ning suitsu ja kuumuse eemaldamise süsteemid; b) valvesüsteemid, sealhulgas, kuid mitte ainult, sissetungimisvastased ja paanikahäiresüsteemid, läbipääsusüsteemid, välisperimeetri valve süsteemid ja videovalvesüsteemid; c) selliste süsteemide kombinatsioon koos nende häireedastussüsteemi osadega, mille eest teenuseosutaja on lepinguliselt vastutav. 

Standardi eelvaatega saab tutvuda Eesti Standardikeskuse kodulehel.

Eesti Turvaettevõtete Liit korraldab 3. detsembril standardit tutvustava infoseminari. Rohkem infot seminari kohta saab leida SIIT.