Asutati Eesti Standardikeskuse uus tehniline komitee TK71

18. detsembril registreeris Standardikeskus uue tehnilise komitee EVS/TK 71 „Valveteenused ja -süsteemid“. 

Uue tehnilise komitee käsitlusalaks on valve- ja kaitsetegevuses kasutatavate tehnoloogiate ja süsteemide, teenuste ning toodete standardimine. Lisaks osaletakse veeohutuse tagamise ja vetelpäästega seotud tootete ja teenuste standardimise protsessis.

Komitee registreerimine sai alguse ETEL liikmete huvist hakata peegeldama Euroopa komitee CLC/TC 79 "Alarm system" ning CEN/TC 439 "Private security services" tegevust ning seeläbi panustada Euroopa standardite väljatöötamisse. Lisaks hakkab Eesti komitee peegeldama veel Euroopa ja rahvusvahelisi standardimise komiteesid: CEN/TC 162 "Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets", CEN/TC 391 "Societal and Citizen Security", ISO/TC 145/SC 2 "Safety identification, signs, shapes, symbols and colours" ja ISO/TC 292 "Security and resilience"

Komitee registreerimisavalduse esitasid ühiselt MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liit, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, OÜ ETEL Koolituskeskus, G4S Eesti AS, USS Security Eesti AS, Siseministeerium, MTÜ Kinnisvara Korrashoiu, OÜ Telealarm ja MTÜ Eesti Vetelpääste Selts. Komitee esimeheks valiti MTÜ Eesti Turvaettevõtete Liidu esindaja Andre Lilleleht ja sekretariaadiks OÜ ETEL Koolituskeskus, sekretäriks Marina Vaino.

Tehnilise komitee tegevust reguleerib EVS Juhend 6 ning osalemishuvi korral on võimalik komiteega liituda avalduse esitamisel.