Algas kandidaatide esitamine 2018. aasta parimate valimiseks

Algas kandidaatide esitamine 2018. aasta parimate valimiseks. Tunnustamise konkursid on ellu kutsutud ETEL liikmete poolt eesmärgiga tõsta esile meie parimaid turvatöötajaid ja turvatehnikuid, tunnustada üksikisiku panust turvalise elukeskkonna loomisel ning  väärtustada nii nende töötulemusi kui ka ameti ühiskondlikku olulisust. Parima Turvalahenduse valimisega soovime tunnustada aga ettevõtteid ja organisatsioone, kes on eelmisel kalendriaastal oluliselt panustanud oma tegevusriskide maandamisse ning ettevõtte/organisatsiooni vara ja inimeste turvalisuse tõstmisse.