Turvatöötaja kutsesobivuse ning kehalisele ettevalmistusele ja tervisele kohaldatavad nõuded ja tervisenõuetele vastavuse kontrollimise kord

Määrusega kehtestatakse turvatöötaja kutsesobivuse, kehalisele ettevalmistusele ja terviseseisundile kohaldatavad nõuded ning terviseseisundi nõuetele vastavuse kontrollimise kord.