Stasionaarsete teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjesüsteemide lekkekontrolli määrus

Määrus sätestab lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele