Küttesüsteemi puhastamise nõuded

Määrusega reguleeritakse nõudeid tahkekütusel töötava ahju, kamina, pliidi või muu kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri puhastamisele. Määruse nõudeid kohaldatakse ka muul kütusel töötava küttesüsteemi korstna ja ühenduslõõri puhastamisele, kui küttesüsteemi kasutamisel tekib tahma või muid ladestuvaid põlemisjääke.