EHITUSSEADUSTIKU JA PLANEERIMISSEADUSE RAKENDAMISE SEADUS

Täpsustab ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamisega seotud küsimused.