Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

Määruses sätestatakse tulekahju ja selle ohu vältimiseks ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded (edaspidi tuleohutusnõuded) ning nõuded tuletõrje veevarustusele.