TULEOHUTUSTEENUSTE    EKSPERTGRUPP

Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmete spetsialistidest moodustatud ekspertgrupp tuleohutusteenuste arendamiseks ja ekspertiiside teostamiseks.
Tuleohutusteenuste ekspertgrupi liikmed:
 • Ain Karafin   (esimees)
 • Helgo Pürjer   (aseesimees)
 • Jaan Aia
 • Tarmo Nigols
 • Reio Laar
 • Marina Koit
 • Ülo Kala
 • Andre Lilleleht
Ekspertgrupi poolt kaetavad valdkonnad on täna sõnastatud Tuleohutuseksperdi kutsestandardi alusel:
 • Tuleohu riskide hindamine
 • Ehitusliku tuleohutuse hindamine
 • Korraldusliku tuleohutuse hindamine
 • Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
 • Tuleohutuse eriosa ekspertiisi ja auditi tegemine
 • Tulekahjujärgne uurimine
 • Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine
Ekspertgrupi töökeskkond