TULEOHUTUSE SÜSTEEMIDE EKSPERTGRUPP

Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmete spetsialistidest moodustatud ekspertgrupp tuleohutuse süsteemide valdkonna arendamiseks ja ekspertiiside teostamiseks.

Tuleohutuse süsteemide (TOS) ekspertgrupi liikmed:
 • Oliver Riik (esimees)
 • Georg Kangur (aseesimees)
 • Ülo Kala
 • Marina Koit
 • Jaan Aia
 • Tarmo Nigols
 • Hannes Muru
 • Reio Laar
 • Valeri Ljamkin
 • Sergei Tšernov
 • Erik Pikknurm
 • Anton Mesila
Ekspertgrupi poolt kaetavad valdkonnad:
 • Tuleohutuse automaatika (TOA)
 • Tulekahjusignalisatsioonisüsteemid (ATS)
 • Gaaskustutussüsteemid (GKS)
 • Vee- ja vahtkustutussüsteemid (AKS)
 • Suitsutõrjesüsteemid (STS)
 • Ehitise teavitamissüsteemid (ETS)
 • Hädavalgustus (HVS)
 • Muud tuleohutusega seotud seadmed (suurköögikustutus, vingugaas vm)

Ekspertgrupi kaetavad kompetentsid valdkonnas:
 • Süsteemide kavandamine, tehniliste lahenduste kohandamine
 • Konsultatsioon, nõustamine
 • Projekteerimine
 • Projektide ekspertiisid
 • Ehitus ja paigaldustegevused
 • Süsteemide katsetamine, testimine
 • Süsteemide käiku andmine ja sertifitseerimine
 • Süsteemide ekspertiisid
 • Hooldus ja remont
 • Süsteemide loomuliku elukaare pikendamine, rekonstrueerimine, uuendamine

Ekspertgrupi töökeskkond