Juhan AiaJUHAN AIA on Viking Security ASi Põhja- ja Ida-Eesti regiooni juht, kellel on Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsioon ja kes koolitab turvatööga seotud töötajaid turvateenistuse, füüsilise jõu võtete kasutamise ja esmaabi teemadel. Juhan töötas 2017-2020. aastal koolitusjuhi ametikohal, enne seda 3 aastat turvajuhina. Samas sai ta väärtusliku töökogemuse vanglaametnikuna, sh vanglate relvastatud üksuses. Juhan lõpetas Sisekaitseakadeemia vanglaametniku erialal. Praegu õpib ta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppes. Ta kuulub ETEL valveteenuste ekspertgruppi, turvateenistuse valdkonna eksamikomisjoni ning Turvatöötaja ja Turvajuhi kutsestandardite uuendamise töörühma. 2020. aastal tunnustati Juhan Eesti Turvaettevõtete Liidu teeneteristi ja aukirjaga panuse eest Eesti turvalisuse arengusse


Tagasi