Hea ETEL liige ja koostööpartner!

Hoolimata jätkuvatest COVID-19 piirangutest on vääramatult kätte on jõudnud aeg valida turvavaldkonna 2020 aasta parimad töötajad ja turvalahendused.

Alates 2017  aastast osalevad parimate valmisprotsessis kõik ETEL liikmed ja meie lähimad koostööpartnerid. Märkame turvalise elukeskkonna hoidmisele panustajaid.

Valikuks vajalikud materjalid on leitavad allpool eraldi linkidega dokumentidele. Igas kategoorias on võimalik välja tuua kolm parimat kandidaati andes 3 punkti esimesele valikule, 2 punkti teisele valikule ja 1 punkti kolmandale valikule. Aasta parimaks osutub suurima punktisummaga kandidaat.

Oma punktide tulemused palume saata ETEL üldaadressile info@etel.ee hiljemalt 03.05.21 kell 12.00.

Aasta Turvatöötaja
Aasta Turvatöötaja valimise statuut (2020).pdf


Aasta Turvatehnik
Aasta Turvatehniku valimise statuut (2020).pdf


Parim Turvalahendus
Tunnustatud turvalahenduse statuut (2020).pdf


ETEL Teeneteristi statuut.pdf