TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED PROJEKTEERIJATELE 

Mis nõudeid peaks hankija küsima projekteerimise riigihankes tuleohutuse ja nõrkvoolu projekteerijalt?

Turvasüsteemide hankesse saab sisse kirjutada Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse valitavate kompetentsidega turvasüsteemide (valve- ja kaitsetegevuse süsteemid) projekteerimine ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (üks spetsialiseerumine tuleohutusesüsteemides) projekteerimine. Ka teised tuleohutusvaldkonna spetsialiseerumised katavad nõrkvoolu lähendusi, kui nõrkvoolu projekteerimise all peetakse silmas just signalisatsioonisüsteeme.