TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED PROJEKTEERIJATELE

Kas hankes võiks nõuda peale Turvasüsteemide projekteerija kutsetunnistuse ka spetsialiseerumisi?

Spetsialiseerumise täiendav hankesse kirjutamine on spetsiifiliste süsteemide projekteerimise puhul väga mõistlik otsus, sest kutset omavate tuleohutuse valdkonna spetsialiseerumisega töötajate pädevusi on eksamineerimisel kontrollitud kutsestandardis toodud ulatuses. Enamik nö „väikeseid“ ettevõtteid, kes on spetsialiseerunud konkreetsete tuleohutussüsteemide või tulekustutussüsteemide paigaldamisele, omavad ka vastava kompetentsiga kutsetunnistust ja hankija enda vastutus on jälgida, et näiteks gaaskustutussüsteemidega ei tegeleks signalisatsioonisüsteemide pädevusega pakkuja, kellel puuduvad oskused spetsiifiliselt gaaskustutussüsteemiga tegelemiseks.