TURVASÜSTEEMIDE VALDKOND - HANKIJATE NÕUDED TULEOHUTUSE JA NÕRKVOOLU SÜSTEEMIDE PAIGALDAJALE

Mis nõuded peaks hankija küsima paigaldamise/ehitamise riigihankes tuleohutuse ja nõrkvoolu ehitajalt?

Turvasüsteemide hankesse saab sisse kirjutada Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse valitavate kompetentsidega turvasüsteemide (valve- ja kaitsetegevuse süsteemid) paigaldamine ja hooldamine ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (üks spetsialiseerumine tuleohutusesüsteemides) paigaldamine ja hooldamine. Ka teised tuleohutusvaldkonna spetsialiseerumised katavad nõrkvoolu lahendusi, kui peetakse silmas just signalisatsioonisüsteeme. 

Selgituseks, et automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid eeldavad Tuleohutusseaduse alusel kohustuslikuna MTR registreeringut koos pädeva (kehtiva kutsega) vastutava isiku olemasoluga. Autonoomsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid on Eesti oludes reeglina valvesüsteemidesse lisatud tulekahju, suitsu ja/või vingugaasi andurid ja nende paigaldamise pädevuse nõudmine on Turvaseaduse kohaselt tellija enda valik.