Turvajuht, tase 5 taastõendamisel esitatav täiendõppe läbimise tõend

Mis ajaperioodi peab hõlmama Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel täiendkoolituse läbimiset tõendav dokument? 

Turvajuht, tase 5 kutse taastõendamisel esitatav täiendkoolituse läbimise tõend on vähemalt 3-aasta kohta täiendkoolituste läbimise tõendamine viimase viie aasta jooksul.