Turvasüsteemide valdkonna kutsete seos paiknemisskeemide koostamisega

Kes tohib koostada ATSi, kustutussüsteemide, suitsueemalduse jms paiknemisskeeme? 

Paigaldise üleandmine eeldab Turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 kutsega isiku kinnitust, kes peab tundma nõudeid paiknemisskeemidele. Üldreeglina ei ole paiknemisskeem mitte projekti, vaid teostusdokumentatsiooni osa. Seega peab objekti ehitamise eest vastutav spetsialist (tase 5)   need kas ise joonistama või siis kinnitama, et mõne teise isiku poolt koostatud skeemid on nõuetele vastavad.  

Siinjuures on üks oluline erisus – kui näiteks ATS ja kustutussüsteemide skeemide koostamine on tavapärane turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 pädevus, siis suitsueemaldussüsteemide paiknemisskeemiga on olukord keerulisem, kuna siin on palju üldehitaja poolseid osasid.

Kuna skeemil peab kajastuma erinevate töövõtjate teostus, siis selle koostamine on tihti objekti valmimisel raske. Tihti tehakse skeemid tööprojekti infoga, mitte teostusjooniste põhjal ja sageli ebapädeva isiku poolt. Seetõttu ka skeemide korrektsus kannatab. Osapooled, kelle teostus peaks suitsueemalduse paiknemisskeemil kajastuma:

  1. Arhitektuur (koostöös tuleohutuseksperdiga) – üldine arhitektuurne joonis, sh tuletõkkesektsioonid, suitsutsoonid, loomulikuks suitsueemalduseks käsitsi/automaatselt avatavad aknad/luugid/uksed jne
  2. Ventilatsioon - mehhaanilise suitsueemalduse korral (vent.torustik, klapid, ventilaatorid, väljatõmbe-sissepuhkeavad)
  3. Elekter – SE ventilaatorite juhtimiskilpide asukohad
  4. ATS – suitsueemaldust käivitavad nupud
  5. Tuleohutusautomaatika – TOA infotabloo, keskseadme jms (kilbid, juhtimisnupud) asukohad

ETEL ekspertide arvates võiks suitsueemaldussüsteemide paiknemisskeemide koostajaks olla lisaks turvasüsteemide vastutavale spetsialistile ka tuleohutusekspert (kogub vajaliku info kokku) või siis ka turvasüsteemide projekteerija, kellel on lisaks suitsutõrje projekteerimise kompetentsile ka ATS ja TOA projekteerimise pädevused olemas.