VETELPÄÄSTJA, TASE 3
kutseeksam
2024.04.03 08:30
Pärnu, Side 14
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 3. aprill 2024

Kutseeksami algusaeg: kell 08.30

Kutseeksami toimumiskoht: Pärnu Tervise Paradiis,  Side 14.

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  28. märts 2024.a või grupi täitumiseni.
Vabade kohtade arv: 1


Kutse taotlemise eeltingimused on:

a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine
c) esmaabi andja koolituse läbimine (Töö- ja tervishoiu ministri määrus nr 50/22.11.2018)


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus (registreerimisvorm allpool)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia

Kutseeksami tasu Vetelpäästja, tase 3 kutse esmataotlejale on 70,00 EUR
Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 22%

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on:

1) teadmiste kontrolli test
2) praktiline harjutus