Vetelpäästja, tase 3
kutseeksam
2020.05.29 10:00
Tallinn
Registreeri

Kutseeksam jääb ära kutsetaotlejate puudumise tõttu!


Kutseeksami kuupäev: 25.mai 2020

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Pirita rand

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  18.mai 2019.a  

ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 

Kutseeksami tasu Vetelpäästeja, tase 3 kutse esmataotlejale on 70,00 EUR; kutse taastõendajale on eksamitasu 25,00 EUR.

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.


Kutse taotlemise eeltingimused on:

a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) avaldus (avalduse vorm)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
c) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia

Kutse vetelpäästja, tase 3 taastõendamine toimub avalduse alusel (alates käesoleva kutse andmise korra kehtestamisest on vetelpäästja, tase 3 kutse tähtajatu)

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL
Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. VÕTA korda ei rakendata kutseeksamile lubamise eeltingimuste osas, mis tulenevad kohustusena valdkondlikest õigusaktidest.

VÕTA kord

VÕTA taotlus

Dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR.


TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on:
1) kirjalik test
2) Intervjuu
3) praktiline töö