TURVATÖÖTAJA, TASE 3 VALITAVA KOMPETENTSI TÄIENDÕPE IT-VAHENDITE KASUTAMINE TURVATÖÖS
koolitus
2021.11.08 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Sul on Turvatöötaja, tase 3 kvalifikatsioon aga soovid täiendavalt tõendada oma digioskused kutsestandardi valitava kompetentsina „A.2.12 IT-vahendite kasutamine turvatöös“?

Soovid kutseeksamiks iseseisvalt e-õpikeskkonnas õppida, kuid samas kuulata küberturbe valdkonna eksperdi loenguid?

Oluline! Alates 26.08.2021 tuleb kõigil ETEL täienduskoolitusel ja kutseeksamitel kohapeal osaleda soovijatel esitada registreerumisel COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt (kuni 72h enne osalemist) tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Tõendi puudumisel on võimalik tegevuses osaleda ainult kohapeal antud COVID kiirtesti negatiivse tulemuse korral ning kiirtesti kulu kannab osaleja (6.50€). Lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tuleb tagada ka hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.


Siis osale ETEL koolituskeskuse Turvatöötaja, tase 3 digioskuste valitava kompetentsi e-õppe kursusel. Õpinguid saad alustada novembri esimesel nädalal ja valitava digioskuste kompetentsi kutseeksam on planeeritud 11.11.2021. Kogu e-õppe kestuse ajal on osalejatel võimalik lahendada kutseeksami teemadel põhinevat enesekontrollitesti ja lahendada kaasuseid.

E-õppe kontakttundide toimumise kuupäev: 8. november 2021 kell 10.00 - 13.00
Eksamieelne konsultatsioon: 10. november 2021 kell 13.00-14.00

E-õppe keskkond: MOODLE ja ZOOM rakendused ning õppetegevuseks väljastatavad nutiseadmed.

Füüsiline kontakttundide läbiviimise asukoht: ETEL koolituskeskus, Endla 16, Tallinn (Tehnikute klass I korrusel)

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 85 €
kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 70 €

ETEL liikme töötaja: 50 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel, maksetähtajaga 7 kalendripäeva.

Vabad kohad:
ZOOM: 0

Kohapeal: 5


Õppe maht: 

16 ak.t., s.h. 6 ak.t. loenguid ja 10 ak.t. iseseisvat tööd e-õppe vahendusel.

 

Sihtgrupp:

Turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, kellel on Turvatöötaja, tase 3 kvalifikatsioon ja kes soovivad täiendavalt tõendada valitava kompetentsi „A.2.12 IT-vahendite kasutamine turvatöös.


Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 

Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard sätestab nõuded digioskustele läbivate kompetentsidena tegevusnäitajana:

·       Kasutab juhendamisel digioskuste osaoskust Info haldamine (kutsestandardi lisa 2 Digioskused 1.1 ja 1.3),

·       Suhtlemine digikeskkondades (kutsestandardi lisa 2 Digioskused 2.1 ja 2.2),

·       Turvalisus (kutsestandardi lisa 2 Digioskused 4.1., 4.2., 4.3);

 

Lisaks sätestab Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard digioskused valitava kompetentsina IT-vahendite kasutamine turvatöös:

·       Info ja andmete kasutamine.

·       Tehnoloogia kasutamine.

·       Protsesside juhtimine.

 

Ülaltoodust lähtuvalt on Turvatöötaja, tase 3 digioskuste täiendõppe kursuse õpiväljunditeks:

·       Turvatöötaja teab infootsimise reeglistikku ja esitab päringuid avalikes ja piiratud ligipääsuga otsingumootorites;

·       Turvatöötaja oskab leitud infot salvestada ja muuta taasesitatavaks;

·       Turvatöötaja teab andmekaitse üldmääruses ja oma organisatsiooni sisekorras olevaid sotsiaalmeedias käitumise põhimõtteid ja oskab neid järgida;

·       Turvatöötaja oskab kasutada organisatsiooni siseseid kommunikatsioonivahendeid ja esitada infot vastavalt valveobjektil kehtestatud korrale;

·       Turvatöötaja oskab kasutada päringute tegemiseks ja suhtlemiseks sotsiaalmeedias nii arvutit, kui ka mobiilset seadet;

·       Turvatöötaja mõistab, et ei edasta sotsiaalmeedias teda ennast, tööandjat või klienti kahjustavat informatsiooni;

·       Turvatöötaja oskab järgida mobiilseadmete kasutamisel vajalikke ohutusreegleid;

·       Turvatöötaja oskab kasutada organisatsiooni võrgus olevaid seadmeid vastavalt kehtivale korrale

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

·       andmete kogumine vastavalt juhenditele;

·       ette antud sisestusvormide kasutamine ja nende täitmine andmetega kokkulepitud kvaliteeditasemel;

·       tegutsemine vastavalt IKT juhendile ja toime tulek üksikute eriolukordadega;

·       vähemalt ühes õpitud operatsioonisüsteemis ja veebisirvijas töötamine;

·       lihtsamate liideste ja lõppkasutaja seadmete eristamine;

·       lihtsamate asendusseadmete ühendamine;

·       oma vastutusalas tavakasutusest erinevate olukordade esinemise märkamine tehnoloogias;

·       IKT baassõnavara kasutamine;

·       protsesside juhtimine vastavalt juhendmaterjalidele;

·       tavakasutusest erinevate olukordade esinemise märkamine oma töölõigus;

·       iseseisvalt tegutsemine vastavalt protsessikirjeldusele

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Kursuse vältel sooritab õppija e-õppe keskkonnas olevad kontrolltestid ja osaleb kontaktloengutel (e.õppe vormis). Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse tõend.

 

Koolitajad:

Sille Laks on pikaajalise kogemusega infoturbe ekspert ja omab nii küberkaitse magistrikraadi kui äri- ja halduskorralduse bakalaureusekraadi. Sille vastutab igapäevaselt küberõppuste sujuva toimimise eest inforturbeettevõttes Clarified Security OÜ ja on enne seda lahendanud intsidente riiklikus intsidentide käsitemise meeskonnas CERT-EE. Sille on ka Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja vabal ajal panustab Kaitseliidu liikmete turvateadlikkuse tõstmisse.

Andre Lilleleht omab üle 25-aastast töö- ja koolituskogemust riigi- ja korrakaitseorganites ning erasektori turvavaldkonnas. Valdkondadeks on organisatsiooni juhtimine, õigusaktid, standardid, turvatöö organiseerimine, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine. Andre on ETELi Turvateenistuse ja Turvatehnika valdkondade kutsekomisjoni esimees.

 

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL e-õpikeskkonnas. Kontaktloengud toimuvad ETEL koolituskeskuse õppeklassis. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid. Kontaktloengutel on võimalik osaleda läbi e-õppe lahenduste.

 

Parkimine:

Parkimine Endla 16 kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi