TURVATÖÖTAJA, TASE 3
kutseeksam
2023.02.02 10:00
Tartu, Soola 1a
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 02. veebruar 2023

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tartu, Soola 1a

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2022.a või grupi täitumiseni.
Vabade kohtade arv: 2

Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on:
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastava põhiõppe läbimine
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

Kutse Turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
1) vormikohane avaldus (avalduse vorm)  või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
2) haridust tõendava dokumendi koopia,
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 6 kuu enne eksami toimumist)
5) turvatöötaja põhiõppe läbimist tõendava dokumendi koopia  
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta  

 

Kutseeksami tasu hinnad

Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemine ja korduseksami sooritamine:            50,00 EUR
Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu Swedbank arveldusarvele EE552200001120063926.
Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mari-Liis Auntock, telefon: +372 5647 6055, e-posti aadress: info@etel.ee


Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.