Turvatöötaja, tase 3
kutseeksam
2020.06.11 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

utseeksami kuupäev: 11.juuni 2020

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16, 2.korruse Lipusaal

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  4.juuni 2020.a   

Kutsetaotlemise dokumendid edastada ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 


Kutse Turvatöötaja, tase 3 kutse taotlemise eeltingimused on: 
1) haridustase – põhiharidus
2) turvaseadusele vastava põhiõppe läbimine
3) vastamine üldfüüsilise ettevalmistuse ja terviseseisundi nõuetele
4) isiku kehtiva karistuse puudumine karistusregistris

 Kutse Turvatöötaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid: 
1) vormikohane avaldus (avalduse vorm)
2) haridust tõendava dokumendi koopia,
3) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass, ID kaart, juhiluba),
4) karistusregistri tõend isiku kehtiva karistuse puudumise kohta (karistusregistri väljavõtte tegemise aeg mitte üle 4 kuu enne eksami toimumist)
5) turvatöötaja põhiõppe läbimist tõendava dokumendi koopia
6) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta

Kutseeksami tasu hinnad:

Turvatöötaja, tase 3 esmane taotlemine ja korduseksami tasu: 50,00 EUR
Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid


Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee