TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5 JA TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6 INFOSEMINAR
koolitus
2022.01.14 10:00
Tallinn
Registreeri

Tule ja õpi meie juures parimatelt ekspertidelt!

Infoseminar on suunatud eelkõige turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 pädevuste nõuete tutvustamisele ja kutseeksamiks ettevalmistamisele. Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad saada uusi teadmisi turvasüsteemidest: paigaldusjuhid, hooldusjuhid, objektijuhid, projektijuhid jm.

Kursusel saad ülevaate turvasüsteemide paigaldamisest, kehtivatest standarditest, valvesüsteemide saladuste tagamisest. Lisaks antakse ülevaade tulekahjusignalisatsioonide tööpõhimõtetest, nõuetest ja paigaldamisest, gaasi-, vee- ja vahukustutussüsteemidest, töötervishoiust jpm.


 Füüsiliselt kohapeal on võimalik osaleda ainult vaktsineerimise või läbipõdemise tõendi alusel.

Vabad kohad: 0

Toimumise kuupäevad: 4 kontaktõppe päeva, 14.01; 21.01; 28.01 ja 04.02.

Registreerimise lõpp: 27. detsember 2021 või kuni kohtade täituvuseni.

Koolituse asukoht: Centennial Hotel Tallinn, Endla 15

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 340 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 300 €

ETEL liige: 240 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

 

 

Õppe maht:  37 akadeemilist tundi

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsestandardis toodud pädevuste nõuete tutvustamine. Õppe läbinu on valmis sooritama turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6  kutseeksamit, kui on täidetud muud nõutavad eeltingimused (http://etel.ee/kvalifikatsioon/turvasusteemide-tehnik).

 

Sihtgrupp: Turvasüsteemide vastutavad spetsialistid ja turvasüsteemide projekteerijad, kes tahavad taotleda turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutset ja tahavad ette valmistuda kutseeksami sooritamiseks.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise korraldamine. Ta vastutab turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise eest ning kontrollib nende teostust. Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste projekteerimine.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvasüsteemide tehniku kutsekvalifikatsiooni taotlemine
 • Tööohutus
 • Evakuatsioonihelindus
 • Võrguvideosüsteemid ja arvutivõrk
 • Videovalvesüsteemid, komponendid, vead videos
 • Vee-ja vahtkustutussüsteemid
 • Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide tööpõhimõtted ja kasutatavad komponendid
 • Nõuded, eritingimused ja standardid automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimisel, paigaldamisel ja hooldamisel
 • ATS süsteemi komponentide ühilduvus ja ühendatavus
 • Suitsutõrjesüsteem, hädavalgustus
 • Gaasikustutussüsteemid
 • Turvasüsteemide ülesehitus, nõuded süsteemide paigaldamisele, hooldamisele ja projekteerimisele
 • Valvesüsteemide saladuse tagamise meetmed (tegevusload, paigaldaja õigused, objekti üleandmine tellijale)Süsteemide põhinõuded, standardid, eriotstarbelised andurid ja süsteemid
 • Läbipääsusüsteemid
 • Sissetungivastased turvasüsteemid
 • Arvutivõrgu ülesehitus ja võrgu turvalisus.

 

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja/või Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

 

Koolitajad:

Ülo Kala - Walde AS tehnikadirektor ja juhatuse esimees (kõrgharidus Tööstusseeadmete automatiseerimise erialal, töökogemus teadurina Tallinna Tehnikaülikoolis, lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis hooneautomaatika süsteemidest ja Põllumajanduse Elektroonika Aparatuuri tehase ESTRON peainsenerina, Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsiooni,  ETEL turvasüsteemide valdkonna kutsekomisjoni liige ja ETEL kutsekomisjoni aseesimees)

Märt Pais  - Telegrupp AS projektijuht (IT-, side- ja turvalahendused)

Vassil Hartšuk - Põhja päästekeskuse peainspektor (ehituskontroll)

Neeme Ervin  - StreetMoto OÜ ja Import Service OÜ juhatuse liige (kõrgharidus Tallinna Tehnikaülikooli telekommunikatsiooni erialal, 10 aastat töökogemust turvasüsteemide paigaldajana, turvasüsteemide paigalduse töödejuhatajana ja tehnikadivisjoni paigaldusosakonna juhina, 3 aastat töökogemust arvutivõrgulahenduste ja -seadmete müügijuhtimise valdkonnas, ETEL turvasüsteemide valdkonna hindamiskomisjooni liige)

Heikki Eskusson - Tallinna Erateeninduskooli kutseõpetaja

Harri Uljas   - H2R tehnoloogiajuht (kõrgharidus IT Kolledži IT Süsteemide Administreerimise erialal, töökogemus IT valdkonna projektide läbiviimisel ning WiFi mõõdistuse, kaardistuse ja planeerimise valdkonnas, CCNA ja CCNP taseme sertifitseeritus)

Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika ja turvatehniku kutsestandardi töörühma liige, Eest Süsteeminseneride Seltsi (ESIS) liige, OÜ Telealarm juhataja.

 

Õpikeskkond: Elektroonilised õppematerjalid asuvad ETEL e-õpikeskkonnas (Moodle).

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.