TURVASÜSTEEMIDE VASTUTAV SPETSIALIST, TASE 5 JA TURVASÜSTEEMIDE PROJEKTEERIJA, TASE 6
kutseeksam
2021.08.11 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Kutseeksami kuupäev: 11. august 2021
Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on
 28. juuli 2021.a või kuni grupi täitumiseni!  
Vabade kohtade arv: 0

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) kõrgharidus,
b) tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
b) kehtiva kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu vähemalt 1-aastase töökogemusega süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6:
a) vormikohane avaldus* või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) senise tööalase tegevuse kirjeldus* 
d) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt hindamisel valitava kompetentsi(de)le* (portfoolio koostamise juhend);
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f)  maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)
*
 - esitamine on kohustuslik

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5:

a) vormikohane avaldus*   või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) senise tööalase tegevuse kirjeldus*;
d) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le* (portfoolio koostamise juhend);
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)*  
*
 - esitamine on kohustuslik


*Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.

Tuleohutusautomaatika valitavat kompetentsi saab valida tõendades samaaegselt järgmised valitavad kompetentsid:
·         Tulekahjusignalisatsioonisüsteem
·         Vee- ja vahttulekustutuse süsteem
·         Suitsutõrjesüsteemi süsteem


Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 135,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 65,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 100
,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub taastõendamisel 45,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 121,00 EUR Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 55,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 90,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub taastõendamisel 40,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 
Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mari-Liis Auntock, telefon: +372 5647 6055, e-posti aadress: info@etel.ee