Turvasüsteemide tehnik, tase 4* - eksam on edasi lükatud!
kutseeksam
2020.06.09 14:00
Tartu, Kopli 1
Registreeri
Seoses COVID-19 eriolukorraga on Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksam Tartu Kutsehariduskeskuses turvatehniku kutseõppe lõpetajatele edasi lükatud. Edastame info eksami toimumisest esimesel võimalusel!

Kutseeksam on vaid Tartu Kutsehariduskeskuses turvatehniku kutseõppe lõpetajatele!

Kutseeksami kuupäev: 09.juuni 2020

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tartu, Kopli 1

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  26.mai 2020.a  

Dokumendid saata ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart, juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus *
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
g) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid) 
* -
esitamine on kohustuslik


Kutseeksami tasu
Kutseõppe lõpetajatele: 73,00 EUR


Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee