TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 F-GAAS
kutseeksam
2022.05.17 09:00
Tallinn
Registreeri
Kutseeksami kuupäev: 17. mai 2022
Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Kirjalik osa: Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass; Praktiline osa kell 12.00

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on
3. mai 2022.a või kuni grupi täitumiseni!  
Vabade kohtade arv: 10

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
*Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

Turvasüsteemide tehnik, tase 4:
a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*   või registreerimisvorm (vt allpool REGISTREERIMINE)
b) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
c) turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus*
e) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
f) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid) 
* -
esitamine on kohustuslik


Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitav kompetents Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine:
193 EUR

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitav kompetents Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taastõendamisel: 168,00 EUR
Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 
Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mari-Liis Auntock, telefon: +372 5647 6055, e-posti aadress: info@etel.ee