Turvasüsteemide tehnik, tase 4
kutseeksam
2019.06.19 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksam on ainult Tartu Kutsehariduskeskuses Turvasüsteemide tehnik, tase 4  kutseõppe lõpetajatele!

Kutseeksami kuupäev: 19.juuni 2019

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  5.juuni 2019.a  

Dokumendid saata ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus 


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

a) vormikohane avaldus* 
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart, juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus *
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
g) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
h) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid) 
* -
esitamine on kohustuslik


Kutseeksami tasu - kutseõppe lõpetaja kutseeksami tasu on 73,00 EUR

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee