Turvasüsteemide tehnik, tase 4
kutseeksam
2019.06.19 10:00
Tartu, Kopli 1B
Registreeri

Kutseeksam on ainult Tartu Kutsehariduskeskuses Turvasüsteemide tehnik, tase 4  kutseõppe lõpetajatele!   

Kutseeksami kuupäev: 19.juuni 2019

Kutseeksami algusaeg: kell 10.00

Kutseeksami toimumiskoht:  Tartu, Kopli 1B

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  5.juuni 2019.a  

Dokumendid saata ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 


Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus 


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

a) vormikohane avaldus* 
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart, juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
e) senise tööalase tegevuse kirjeldus *
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
g) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
h) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid) 
* -
esitamine on kohustuslik


Kutseeksami tasu esmasel ja kutse taastõendamisel: 100,00 EUR
Kutseõppe lõpetaja kutseeksami tasu on 73,00 EUR

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid

Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee