EI TOIMU - Turvasüsteemide projekti koostamise infoseminar
koolitus
2020.10.22 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
Seoses miinimum registreerinute arvuga ei toimu 22.-23. oktoober turvasüsteemide projekti koostamise infoseminari!

Kas oled turvasüsteemide spetsialist, projekteerija, paigaldusjuht, hooldusjuht, objektijuht või projektijuht?
Kas soovid omandada projektide koostamise baasteadmisi ja -oskusi turvasüsteemide valdkonnas?
Siis tule infoseminarile, kus käsitletakse järgmiseid teemasid:
 • Projektdokumentatsiooni koostamisega seotud õigusregulatsioonid
 • Projektdokumentatsiooni koostamise ja esitamise põhimõtted
 • Projekti vormistamise üldnõuded
 • Ehitusloa taotlemine
 • Ehituse ajakava koostamise põhimõtted
 • Teostatud tööde portfoolio koostamise põhimõtted
 • Näidisprojekti koostamine ja kaitsmine.

 

Toimumise kuupäevad: 22.-23. oktoober ja 30. oktoober 2020 (näidisprojekti kaitsmise päev)
Õppeplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne seminari toimumist

Registreerimise lõpp: 15. oktoober 2020

Koolituse asukoht: Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 250 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 225 €

ETEL liige: 195 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.


 

Õppe maht:  16 akadeemilist tundi, s.h. 10 ak.t. auditooset tööd

Õppekava 2020

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 
Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb projektdokumentatsiooni koostamisega seotud õigusregulatsioone;
 • tunneb Ehitusseadustikku ja sellest tulenevaid nõrkvoolu ja turvasüsteemide paigaldustegevusega seotud määruseid;
 • tunneb projektdokumentatsiooni koostamise ja esitamise põhimõtteid erinevatel projekti staadiumitel;
 • teab projekti vormistamisele kehtestatud üldiseid nõudeid ja tunneb erinevusi turvasüsteemide lõikes;
 • tunneb nõudeid ehitusloa taotlemisel esitatavale või koos ehitusteatisega esitatavale ehitusprojektile;
 • oskab koostada teostatud tööde portfoolio vastavalt oma kompetentsi tegevusvaldkonnale;
 • tunneb ehituse ajakava koostamise põhimõtteid.
   

Väljastatavad dokumendid

Koolituse lõpetamiseks peab õppija esitama hindamisele iseseisvalt koostatud turvasüsteemide näidisprojekti. Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.


Koolitajad:

Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika ja turvatehniku kutsestandardi töörühma liige, Eest Süsteeminseneride Seltsi (ESIS) liige, OÜ EULE juhataja.

Ülo Kala -  tehnikadirektor ja juhatuse esimees aktsiaseltsis Walde,  juhataja osaühingus Selerek.  Ülo Kala on Eesti Turvaettevõte Liidu asutajaliige ja 22 aasta jooksul olnud ETELi juhatuse liige.  Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsekvalifikatsiooni omanik (turva-, tulekahjusignalisatsiooni-, gaaskustutus-, suitsutõrje-, vee-, vahttulekustutuse ja ehitise teavitamissüsteemi ning hädavalgustuse projekteerimine). Tuleohutusteenuste ja  Tuleohutuse süsteemide (TOS) ekspertgrupi liige. Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete kutsekomisjoni aseesimees.


Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


.