Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
kutseeksam
2019.12.18 09:30
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 18.detsember 2019

Kutseeksami algusaeg: kell 9.30

Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16, 1.korruse Tehnikute klass

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on  4.detsember 2019.a  

Dokumendid saata ETEL üldmeili aadressile info@etel.ee 


Vabad kohad: (15) 15  - Grupp on komplekteeritud


Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus,
b) kutse turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale.


Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:  

a) vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
b) koopia isikut tõendavast dokumendist* (pass, ID kaart, juhiluba);
c) koopia haridust tõendavast dokumendist*;
d) senise tööalase tegevuse kirjeldus * ;
e) isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt hindamisel valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale * (portfoolio koostamise juhend);
f) koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest;
g) koopiad täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest;
h) maksekorralduse koopia eksamitasu maksmise kohta (kui vajate arvet, teatage meile arve saaja rekvisiidid)*  
*
 - esitamine on kohustuslik


Kutseeksami tasu esmasel ja kutse taastõendamisel: 156,00 EUR

Kutseeksami tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi. Kui vajate arvet, teatage meile täiendavalt arve saaja rekvisiidid.

 

Täiendav teave kutsetaotlejale - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/dokumendid
Link kutsestandardile - https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086687/kutsed 

ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Mariann Rihkrand, telefon: 6 641 641, e-posti aadress: info@etel.ee