TURVASÜSTEEMIDE PAIGALDAJA, TASE 3 JA TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4
kutseeksam
2023.03.22 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Kutseeksami kuupäev: 22. märts 2023

Kutseeksami algusaeg: kell 9.00
Kutseeksami toimumiskoht:  Tallinn, Endla 16

Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg: 8. märts 2023 või kuni grupi täitumiseni


VABAD KOHAD:

Turvasüsteemide paigaladaja, tase 3 - 10 vaba kohta

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 - 0 vaba kohtKutse turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:
a) põhiharidus

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused on:
a) keskharidus
*Erisusena, lähtuvalt EÜ regulatsioonidest, on turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitava kompetentsi “Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine“ tõendamisel kutse taotlemise eeltingimusteks tõendatud 3-aastane erialane töökogemus gaaskustutussüsteemidega ja pädevuskoolituse läbimine vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale „Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded“.

Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 esitatavad dokumendid:

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*;
  • koopia haridust tõendavast dokumendist*;
  • koopiad koolituse läbimist tõendavatest dokumentidest.
* - esitamine on kohustuslik

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 esitatavad dokumendid:

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm)*
  • koopia haridust tõendavast dokumendist (ESMATAOTLEMISEL*)
  • turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel on nõutav pädevuskoolituse (vastavalt EU Komisjoni määruse nr 304/2008 lisale) läbimist tõendava dokumendi koopia* ning pädeva isiku poolt kinnitatud praktilise tööalase protsessi läbiviimise kirjeldus*
  • senise tööalase tegevuse kirjeldus *
  • koopia varem omistatud asjakohastest kvalifikatsioonidest
* - esitamine on kohustuslik
 

Ühel eksamil on võimalik korraga hinnata esmataotlemisel kuni 4 valitavat kompetentsi ja taastõendamisel kuni 6 valitavat kompetentsi.


Kutseeksami tasu
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi esmasel tõendamisel: 98,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 40,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kuni kahe valitava kompetentsi taastõendamisel: 67,00 EUR
Alates kolmandast valitavast kompetentsist lisandub 30,00 EUR iga valitava kompetentsi kohta.
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseeksami tasu: 38,00 EUR

Alates 01.01.2022 lisandub käibemaks 20%

Täiendav info Turvasüsteemide valdkonna kutsekvalifikatsiooni taotlejatele ja kutse taastõendajatele


ETEL kontaktisik kutsetaotlemise küsimustes: Marina Vaino, telefon: +372 5628 7697, e-posti aadress: marina.vaino@etel.ee