Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid (standardiseeria EVS-EN 62676) (veebiseminar)
koolitus
2020.04.23 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

IEC tehniline komitee TC 79, mis vastutab valve- ja elektrooniliste turvasüsteemide eest, koos paljude valitsusorganisatsioonide, katseasutuste ja seadmete tootjatega on määratlenud videovalve edastamise ühise raamistiku, et saavutada toodetevaheline koostalitlusvõime. 

Käesoleval infoseminaril tutvustatakse standardiseeria EVS-EN 62676 "Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid" sisu:

Part 1-1 Süsteeminõuded – Üldine (tõlgitud Eesti keelde detsembris 2019)

Part 1-2 Süsteeminõuded – Nõuded videoedastuse jõudlusele

Part 2-1 Video edastusprotokollid – Üldised nõuded

Part 2-2 Videoedastuse protokollid - HTTP and REST teenustel põhinev IP talitlusvõime rakendamine.

Part 2-3 Videoedastuse protokollid - veebiteenustel põhinev IP talitlusvõime rakendamine.

Part 3 Analoog- ja digitaalvideo liidesed (tõlgitud Eesti keelde märtsis 2020)

Part 4 VVS rakendamise juhised (tõlgitud Eesti keelde)

 

Sihtgrupp: elektriinsenerid, elektri- ja nõrkvooluprojekteerijad, (suurettevõtete) käidujuhid, RKAS/RKIK kinnisvara haldurid, RKAS insenerid/projektijuhid, suurettevõtete (kaubanduskeskused, logistika, tootmine, energiavõrk) riskijuhid/tehnikajuhid, ametkondade ja asutuste turvavaldkonna spetsialistid ja keskastme juhid ja teised huvilised.


Vabad kohad: 3

 

Toimumise kuupäev: 23.-24. aprill 2020

Registreerimise lõpp: 16. aprill 2020

Toimumise asukoht: Zoom veebikeskkond

 

Infoseminari hind:

Üks osaleja: 160 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 150 €

ETEL liige: 130 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Hinnad sisaldavad kohvipausi ja elektroonilisi materjale, mida saadetakse osalejatele e-posti teel enne seminari toimumist.


Õppe maht: 6 ak.t.

Ajakava

 23. aprill 
10:00 - 11:30
Loeng
11:30 - 11:40
Paus
11:40 - 12:25 
Loeng
24. aprill 
 
10:00 - 11:30
Loeng
 11:30 - 11:40 Paus
11:40 - 12:25
Loeng 


Koolitaja: Tõnu Kutsar - sõltumatu nõrkvoolusüsteemide insener, ETEL turvasüsteemide ekspertgrupi juht, EVS tehnilise komitee TK71 liige, Kutsekoja automaatika ja turvatehniku kutsestandardi töörühma liige, Eest Süsteeminseneride Seltsi (ESIS) liige, OÜ EULE juhataja.

 

Õpikeskkond:  Auditoorne töö toimub Zoom veebikeskkonnas. Zoomi-ga liitumise juhised saadetakse osalejatele e-posti teel.

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.


  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  

.