EI TOIMU - Turvajuht, tase 5 valitava kompetentsi täiendõpe IT-VAHENDITE KASUTAMINE TURVATÖÖS
koolitus
2023.12.05 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Sul on Turvajuht, tase 5 kvalifikatsioon aga soovid täiendavalt tõendada oma digioskused kutsestandardi valitava kompetentsina „A.2.12 IT-vahendite kasutamine turvatöös“?
Soovid kutseeksamiks iseseisvalt e-õpikeskkonnas õppida, kuid samas kuulata küberturbe valdkonna eksperdi loenguid?

E-õppe kontakttundide toimumise kuupäev: 5. detsember 2023 kell 9.00-12.00
E-õppe keskkond: MOODLE ja ZOOM rakendused ning õppetegevuseks väljastatavad nutiseadmed.
Füüsiline kontakttundide läbiviimise asukoht: ETEL koolituskeskus, Endla 16, Tallinn (Tehnikute klass I korrusel)


Vabad kohad
Kohapeal: 10

ZOOM: 10

Koolituse hind:

Üks osaleja: 85 €
kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 70 €

ETEL liige: 50 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel, maksetähtajaga 7 kalendripäeva.

Õppe maht: 

16 ak.t., s.h. 6 ak.t. loenguid ja 10 ak.t. iseseisvat tööd e-õppe vahendusel.

 

Sihtgrupp:

Turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, kellel on Turvajuht, tase 5 kvalifikatsioon ja kes soovivad täiendavalt tõendada valitava kompetentsi „A.2.12 IT-vahendite kasutamine turvatöös.


Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 

Turvajuht, tase 5 kutsestandard sätestab nõuded digioskustele läbivate kompetentsidena tegevusnäitajana:

·       Kasutab juhendamisel digioskuste osaoskust Info haldamine (kutsestandardi lisa 2 Digioskused 1.1 ja 1.3),

·       Suhtlemine digikeskkondades (kutsestandardi lisa 2 Digioskused 2.1 ja 2.2),

·       Turvalisus (kutsestandardi lisa 2 Digioskused 4.1., 4.2., 4.3);

 

Lisaks sätestab Turvajuht, tase 5 kutsestandard digioskused valitava kompetentsina IT-vahendite kasutamine turvatöös:

·       Info ja andmete kasutamine.

·       Tehnoloogia kasutamine.

·       Protsesside juhtimine.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

·       andmete kogumine vastavalt juhenditele;

·       ette antud sisestusvormide kasutamine ja nende täitmine andmetega kokkulepitud kvaliteeditasemel;

·       tegutsemine vastavalt IKT juhendile ja toime tulek üksikute eriolukordadega;

·       vähemalt ühes õpitud operatsioonisüsteemis ja veebisirvijas töötamine;

·       lihtsamate liideste ja lõppkasutaja seadmete eristamine;

·       lihtsamate asendusseadmete ühendamine;

·       oma vastutusalas tavakasutusest erinevate olukordade esinemise märkamine tehnoloogias;

·       IKT baassõnavara kasutamine;

·       protsesside juhtimine vastavalt juhendmaterjalidele;

·       tavakasutusest erinevate olukordade esinemise märkamine oma töölõigus;

·       iseseisvalt tegutsemine vastavalt protsessikirjeldusele

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Kursuse vältel sooritab õppija e-õppe keskkonnas olevad kontrolltestid ja osaleb kontaktloengutel (e.õppe vormis). Täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse tõend.

 

Koolitajad:

Sille Arikas on pikaajalise kogemusega infoturbe ekspert ja omab nii küberkaitse magistrikraadi kui äri- ja halduskorralduse bakalaureusekraadi. Sille vastutab igapäevaselt küberõppuste sujuva toimimise eest inforturbeettevõttes Clarified Security OÜ ja on enne seda lahendanud intsidente riiklikus intsidentide käsitemise meeskonnas CERT-EE. Sille on ka Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja vabal ajal panustab Kaitseliidu liikmete turvateadlikkuse tõstmisse.

Andre Lilleleht omab üle 25-aastast töö- ja koolituskogemust riigi- ja korrakaitseorganites ning erasektori turvavaldkonnas. Valdkondadeks on organisatsiooni juhtimine, õigusaktid, standardid, turvatöö organiseerimine, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine. Andre on ETELi Turvateenistuse ja Turvatehnika valdkondade kutsekomisjoni esimees.

 

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL e-õpikeskkonnas. Kontaktloengud toimuvad ETEL koolituskeskuse õppeklassis. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid. Kontaktloengutel on võimalik osaleda läbi e-õppe lahenduste.

 

Parkimine:

Parkimine Endla 16 kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.