Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus
koolitus
2020.02.19 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Vastavalt Tuleohutuse seadusele § 3, lg 2 on ettevõtte või asutuse juht kohustatud korraldama töötajale töökohale ja ametile vastava tuleohutuse koolituse. Käesolev koolitus on mõeldud turvavaldkonna töötajatele, kes vastutavad valevobjektil tuleohutuse tagamise eest ja soovivad omandada tuleohutuse alaseid teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad neil koordineerida valveobjektil tuleohutusalast tegevust. 

 Tagasiside koolituse kohta:

 • Väga praktiline ja asjalik koolitus- oli palju arutelu, reaalseid näiteid ja praktilist osa (Riigi Kinnisvara AS)
 • Kõik koolitajad olid tasemel - rääkisid elulisi näiteid ja olukordi, mitte tuima teooriat  (Riigi Kinnisvara AS)


Vabad kohad: 20

 

Toimumise kuupäevad: 19. ja 21. veebruar 2020

Registreerimise lõpp: 12. veebruar 2020

Koolituse asukoht: 

Endla Ärimaja, Endla 16, Tallinn ja koolituse otstarbeks valitud valveobjekt.

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 135 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 120 €

ETEL liige: 95 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 

Õppe maht: 16 akadeemilist tundi, sh 9.5 tundi teoreetilist osa, 3.5 tundi praktilist osa, 2 tundi iseseisvat tööd ja 1 tund teadmiste kontrolli

Õppekava: Õppekava (2019)

Tunniplaan: lisatakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Tuleohu riskide hindamine;
 • Ehitusliku tuleohutuse hindamine;
 • Korraldusliku tuleohutuse hindamine;
 • Tuletööde korraldamine;
 • Tulekahju korral tegutsemine;
 • Töötajate tuleohutusalane koolitamine;
 • Praktiline harjutus.


Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse teoreetilisele ja praktilisele osale lisandub iseseisev töö objektil ja kontroll, mis koosneb kirjalikust testist. Kontrolli kirjalik test on sooritatud juhul, kui testi küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 70% ulatuses. Isikule, kes on läbinud tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse ja sooritanud kirjaliku testi, väljastatakse vastav tunnistus. Isikule, kes on läbinud tuleohutuse eest vastutava isiku koolituse ja ei ole sooritanud kirjalikku testi, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 

Koolitajad:

 • Reio Laar – USS Security Eesti AS tuleohutusteenuste projektijuht (Tuleohutusspetsialist, tase 5, Turvasüsteemise vastutav spetsialist, tase 5, Turvajuht, tase 5 kutsete omanik)
 • Heikki Rajalo – USS Security Eesti AS tuleohutusteenuste projektijuht (Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutse omanik)
 • Jaak Kivimäe – USS Security Eesti AS koolitusspetsialist.

 

Õpikeskkond: 

Auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuse klassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Õppetöö praktiline osa toimub vastavalt vajadusele kas õppeklassis või praktiliste harjutuste alal. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna.

 

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

 Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  

.Info parkimise kohta

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.