Tuleohutusautomaatika infoseminar koos lisamooduliga Suitsutõrjesüsteemid ja Evakuatsioonivalgustus
koolitus
2022.12.02 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Infoseminar on suunatud eelkõige Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutse omanikele või taotlejatele, kes soovivad taotleda järgmiseid valitavaid kompetentse:

  • Tuleohutusautomaatika
  • Suitsutõrjesüsteemid
  • Evakuatsioonivalgustus

Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad täiendada oma teadmisi antud valdkondades.

 

Kursusel saad ülevaate tuleohutusautomaatika,  suitsutõrjesüsteemidest ja  evakuatsioonivalgustusest, nende paigaldamise ja hooldamise eripäradest, kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest ja regulatsioonidest. Lisaks tutvustatakse kursusel Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekterija, tase 6 kutseeksamile esitatava portfoolio nõuded.

 

ÕPPE SISU JA LÄBITAVAD TEEMAD

  • Tuleohutusautomaatikaga seotud seadusandlus, tehnilised normid ja regulatsioonid
  • Tuleohutusautomaatika paigaldamine, seadistamine ja  hooldamine
  • Suitsutõrjesüsteemid  paigaldamine, seadistamine ja hooldamine
  • Evakuatsioonivalgustuse paigaldamine, seadistamine ja hooldamine.

 

KUIDAS ÕPE TOIMUB?

Loengud toimuvad ETEL õppeklassis. Soovi korral saab loengutel osaleda läbi ZOOMi. E-õppes (Harno Moodle) saab osaleja 30 kalendripäeva jooksul omale sobival ajal läbida lugemismaterjalid.

 

Toimumise kuupäev: 2. detsember 2022

Registreerimise lõpp: 25. november 2022 või kuni kohtade täituvuseni

VABAD KOHAD: 0

 

HINNAD 

Hind mitteliikmele:
1 osaleja / 2 ja rohkem osalejat

Hind ETEL liikmele

 110 € / 100 €

 80 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

 

KOOLITAJAD

Vassil Hartšuk


Õppe maht:  8 akadeemilist tundi

Õppe eesmärk ja õpiväljundid: Õppe läbinu teab kuidas paigaldada ja seadistada tuleohutusautomaatika vastavalt projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele; teab kuidas hooldada tuleohutusautomaatikat vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; teab kuidas konfigureerida tuleohutusautomaatikat vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; teab kuidas testida ja kontrollida tuleohutusautomaatika toimimist tervikuna; teab kuidas teostada vajalikud mõõtmised.

 

Väljastatavad dokumendid: Infoseminari läbimise ja selles osalemise kohta väljastatakse tõend. Pärast infoseminari läbimist on võimalik taotleda Turvasüsteemide tehnik, tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 kutsetunnistus valitava kompetentsiga Tuleohutusautomaatika. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5628 7697

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.