TT3 valitav kompetents "Juhtimine ja juhendamine"
koolitus
2020.01.20 09:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri
 

Üks Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni valitavatest kompetentsidest on Juhtimine ja juhendamine. Käesolev koolitus on mõeldud turvateenistuse valdkonnas töötavatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada inimeste juhtimise ja juhendamiseks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda valitavat kompetentsi Juhtimine ja juhendamine.

 

Vabad kohad: 15 

 

Toimumise kuupäevad: 20, 22 ja 28. jaanuar 2020 (3 õppepäeva)

Registreerimise lõpp: 13. jaanuar 2020

Koolituse asukoht: Endla ärimaja, Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 195 €

kaks ja enam osalejat ühest asutusest: 170 €

ETEL liige: 95 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.Õppe maht: 24 ak.t., s.h. 18 ak.t. auditoorset tööd, 2 ak.t. praktilisi ülesandeid ja 4 ak.t. iseseisvat õpet.
Õppekava: Juhtimine ja juhendamine (2020)

Tunniplaan: Jaanuar 2020

 

Õppe eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikke teadmisi ja oskusi ning turvatöötaja kutsestandardis toodud pädevusi juhtimise ja juhendamise alal. 

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: EV Turvaseaduses §22 ja §23 turvatöötajale esitatud nõuetele vastavad turvateenistuse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada inimeste juhtimise ja juhendamiseks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Juhtimine, koostöö ja kasumlik majandamine turvaettevõtluses.
 • Andmekaitse turvatöös.
 • Töökeskkonna ja -vahendite kasutamise ohutus.
 • Töölepingu seaduse alused.
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes.
 • Enesejuhtimine, tööülesannete ja aja planeerimine.
 • Töötajatega suhtlemine, meeskonna juhendamine ja juhtimine.
 • Turvatöötaja õigused ja kohustused. Objekti tegevusjuhend.

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija: 

 • teab, kuidas planeerida turvatööd oma vastutusalal vastavalt regulatsioonidele ja lepingulistele kohustustele;
 • tunneb turvatööga seotud andmekaitse põhimõtteid;
 • tunneb vajaduspõhise ressursi planeerimise põhimõtteid;
 • tunneb meeskonna juhendamise ja juhtimise põhimõtteid;
 • tunneb regulatsioone, millele vastavalt tehakse koostööd erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega;
 • teab, kuidas juhtida turvatöötaja tegevusi ohuolukordade korral.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpetamiseks peab õppija osalema 70% õppetööst.
Koolituse läbimise kohta väljastatakse tõend. Pärast koolituse läbimist on võimalik taotleda Turvatöötaja, tase 3 valitav kompetents Juhtimine ja juhendamine. Selleks on vaja sooritada kutseeksam.

 

Koolitajad:

 • ANDRE LILLELEHT on Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht, Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete kutsekomisjoni esimees, Turvateenistuse kutseala kutsekomisjoni esimees ja Vetelpäästja kutse kutsekomisjoni esimees.
 • JUHAN AIA on Viking Security ASi koolitusjuht, kellel on turvajuhi kutsekvalifikatsioon ja kes koolitab turvatööga seotud töötajaid turvateenistuse, füüsilise jõu võtete kasutamise ja esmaabi teemadel. Koolitusjuhi ametikohal töötab Juhan alates 2017. aastast, enne seda 3 aastat töötas turvajuhina. Samas sai ta väärtusliku töökogemuse vanglaametnikuna, sh vanglate relvastatud üksuses. Juhan omandas kõrghariduse Sisekaitseakadeemias vanglaametniku erialal. Praegu õpib ta Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe põhiõppes. Ta kuulub ETEL valveteenuste ekspertgruppi, turvateenistuse valdkonna eksamikomisjoni ning Turvatöötaja ja turvajuhi kutsestandardite uuendamise töörühma.
 • KAIA LAANSOO on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli bakalaureuseõppe õigusteaduskonna ja hiljem siirdunud Tartu Ülikooli magistriõppesse anglistika erialale. Terve elu on Kaia töötanud andragoogina, õpetajana ja juristina. Ta omab Vanemõpetaja, tase 7 kutsekvalifikatsiooni ja aastate jooksul on tunnustatud mitmel korral aasta õpetajana nii erinevate koolide kui ka maavalitsuste poolt.
  Koolitaja on aastate jooksul viinud läbi koolitusi nii Eestis kui ka välismaal - Türgis, Marokos, Küprosel ja Itaalias. Kaia peamiseks koostööpartneriks on aastate jooksul kujunenud Tallinna Teeninduskool, University of Cambridge, Avatud Ühiskond MTÜ, Tallinna- ja Tartu Vangla jpt. Ta on õpetanud suhtlemispsühholoogiat mitu aastat erinevates gümnaasiumites, psühholoogiaalaste koolituste lektor, juhendanud vastavas valdkonnas uurimistöid.

Õpikeskkond: 

Auditoorne ja praktiline töö toimub ETEL koolituskeskuse või kursuse põhiselt renditud õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega. Iseseisev töö toimub läbi Moodle ETEL e-õpikeskkonna ja kasutades Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursuse õpikut.

 

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

  * koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi. 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055  

. Info parkimise kohta

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.

Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.