Täienduskoolitus "Suhtlemine keerulistes olukordades"
koolitus
2019.09.16 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

 Vastavalt turvatöötaja kutsesobivusele kohaldatavatele nõuetele (Siseministri määrus) peab turvatöötaja isikuomaduste poolest olema võimeline täitma temale pandud ülesandeid ning üks sellistest isikuomadustest on hea suhtlusoskus ja teenindusvalmidus.

Täienduskoolitus Suhtlemine keerulistes olukordades on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus lahendatakse kaasuseid, mis kirjeldavad turvatöötajate ja turvatehnikute tööelus tekkivaid probleemseid suhtlusolukordi. Koolituse läbimise tulemusena oskab osaleja läbi viia raskeid vestlusi, edastada oma sõnumeid professionaalselt, selgelt, mõistetavalt ning säilitada sisemist emotsionaalset tasakaalu. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.


Koolituse kohta saadud tagasiside:

"Arvan et kõik inimesed peaks selle koolituse läbi tegema, et maailmapildist ja inimeste käitumisest selgemat pilti saada. Omaltpoolt soovitan kindlasti seda koolitust edasi." (Viking Security AS turvajuht)

Vabad kohad: 9 (15)
Minimaalne osalejate arv: 5

 

Toimumise kuupäevad: 16. – 17. september 2019

Registreerimise lõpp: 9. september 2019

Koolituse asukoht: Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 160 €

ETEL liige: 100 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

 

Õppe maht:  16 akadeemilist tundi
Õppeplaan:  lisatakse 1 nädal enne koolituse algust

 

Õppe eesmärk ja õpiväljundid:  Turvavaldkonna töös inimestega suhtlemiseks vajalike oskuste omandamine. Koolituse läbinud viib läbi raskeid vestlusi, edastab oma sõnumid professionaalselt, selgelt, mõistetavalt ning säilitab sisemise emotsionaalse tasakaalu. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.

 

Sihtgrupp: Turvavaldkonnas töötavad ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, nt turvatöötajad, turvajuhid, turvasüsteemide tehnikud.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

  • Enesekindlus suhtlemiseks teise inimesega
  • Enesejuhtimine
  • Enesekehtestamine ja kehtestava käitumise tehnikad
  • Oskuslik kuulamine ja suhtlemisvigade vältimine
  • Suhtlemine eri kultuuritaustaga klientidega.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamisel väljastatakse tõend õppeväljundite saavutamise kohta.


Koolitajad:

Kaia Laansoo on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli bakalaureuseõppe õigusteaduskonna ja hiljem siirdunud Tartu Ülikooli magistriõppesse anglistika erialale. Terve elu on Kaia töötanud andragoogina, õpetajana ja juristina. Ta omab Vanemõpetaja, tase 7 kutsekvalifikatsiooni ja aastate jooksul on tunnustatud mitmel korral aasta õpetajana nii erinevate koolide kui ka maavalitsuste poolt. 

Koolitaja on aastate jooksul viinud läbi koolitusi nii Eestis kui ka välismaal - Türgis, Marokos, Küprosel ja Itaalias. Kaia peamiseks koostööpartneriks on aastate jooksul kujunenud Tallinna Teeninduskool, University of Cambridge, Avatud Ühiskond MTÜ, Tallinna- ja Tartu Vangla jpt. Ta on  õpetanud suhtlemispsühholoogiat mitu aastat erinevates gümnaasiumites, psühholoogiaalaste koolituste kektor, juhendanud vastavas valdkonnas uurimistöid. 

Koolitaja on ülikooliõpingute käigus läbinud antud koolituse konteksti käsitlevaid mooduleid:

 •           Religions of the World

•           Cultural Anthropology

•           Negotiation skills and conflict management techniques

•           International and European Human Rights Law

•           Speech Communication

•           Introduction to Psychology.

 

Õpikeskkond: Iseseisev töö toimub ETELi e-õpikeskkonnas. Loengud ja praktiline õpe on erinevate situatsioonide läbimängimine ja toimub ETEL koolituskeskuse õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahenditega.

 

Toitlustus: Endla 16 majasisene restoran pakub mitmekesist menüüd, alates hommikueinest ja võimaldab keskusest lahkumata igapäevaselt meeldivas keskkonnas einestada. Restoran on avatud E–R 08:30–16:00.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi



Info parkimise kohta

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreerimine e-parkimise automaadis Endla Ärimaja fuajees.
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 3 €, mobiilne parkimine.


Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.