Seminar "Turvamisel kohaldatavad meetmed"
koolitus
2024.02.20 12:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Alates 01.07.2024 jõustub uus turvategevuse seadus, mis toob endaga kaasa olulised muudatused eraturvateenuste osutamise õigusruumis. ETEL koolituskeskus viib sellega seoses läbi täienduskoolituse programmi „Turvategevuse õiguslikud alused ja regulatsioon alates 01.07.2024“. Programm koosneb erinevatest lühiseminari formaadis moodulitest (üldine kava), mille vahel on võimalik osalejatel valida sobivate alateemade ja mahuga täienduskoolituse pakett. Mitmele moodulile üheaegsel registreerumisel palume võtta ühendust koolitus@etel.ee .


Täiendusõppe moodulis „ Turvamisel kohaldatavad meetmed “ kaetavad teemad:

-         Meetmete kohaldamise üldnõuded

-         Suuline nõue

-         Isiku peatamine ja dokumendi nõudmine

-         Isikusamasuse tuvastamine

-         Isiku kontroll

-         Vallasasja kontrollimine või hoiule võtmine

-         Turvaobjektile sissepääsu tõkestamine

-         Turvaobjektilt kõrvaldamine

-         Isiku kinnipidamine

-         Jõu, erivahendite ja relvade kasutamine meetmete kohaldamisel


Vabad kohad: 20 (20)
Toimumise aeg: Teisipäev 20. veebruar 2024 kell 12:00-13:30
Registreerimise lõpp: 14. veebruar 2024
Koolituse asukoht: Endla Ärimaja, Endla 16, Tallinn (etelK klassiruum sõltub osalejate arvust)

Koolituse hind:

Üks osaleja: 35 €

ETEL liige: 15 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Õppemaht:
2 akadeemilist tundi
Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.