EI TOIMU - Hea suhtleja täienduskoolitus
koolitus
2020.11.02 10:00
Tallinn, Endla 16
Registreeri

Hea suhtleja täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi erinevates suhtlemissituatsioonides. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, kus lahendatakse kaasuseid, mis kirjeldavad tööelus tekkivaid suhtlusolukordi. Koolituse läbimise tulemusena tunneb osaleja ennast paremini ja oskab teisi isikuid paremini mõista ning valida isiksuse tüübile vastava käitumise. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.


Koolituse kohta saadud tagasiside:

"Arvan et kõik inimesed peaks selle koolituse läbi tegema, et maailmapildist ja inimeste käitumisest selgemat pilti saada. Omaltpoolt soovitan kindlasti seda koolitust edasi." (Viking Security AS turvajuht)

Vabad kohad: Seoses vähese huvitõttu 2.11 koolitust ei toimu!

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 160 €

ETEL liige: 100 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel 7 kalendripäeva enne infoseminari toimumist. 

   

Õppe maht:  16 akadeemilist tundi (loeng ja praktilised ülesanded)
Õppeplaan:  lisatakse 1 nädal enne koolituse algust

 

Õppe eesmärk ja õpiväljundid:  Turvavaldkonna töös inimestega suhtlemiseks vajalike oskuste omandamine. Koolituse läbinud viib läbi raskeid vestlusi, edastab oma sõnumid professionaalselt, selgelt, mõistetavalt ning säilitab sisemise emotsionaalse tasakaalu. Lisaks oskab osaleja tunda kultuuride erinevusi ja oskab suhelda eri kultuuritaustaga klientidega.

 

Sihtgrupp: Turvavaldkonnas töötavad ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, nt turvatöötajad, vahetuse ja objekti vanemad, turvajuhid, turvasüsteemide tehnikud, juhtimiskeskuse töötajad.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Enesekindlus suhtlemiseks teise inimesega
  • Millises rollis me oleme? Mis eesmärgil suhtlemiskontakt toimub? Millised on meie volitused ja õigused mingis rollis suhelda?
 • Enesejuhtimine
  • Kuidas võtta omaenese emotsioonid konfliktsituatsioonis kiiresti kontrolli alla? Mida teha, et ise igas olukorras rahulikuks jääda? Millised on minu võimalused oma seisundi või meeleolu juhtimisel? Kuidas enesejuhtimise võtete valdamine aitab meil edukam olla kliendisuhetes või eraelus? Millal ja kuidas neid oskusi harjutada saab?
 • Enesekehtestamine ja kehtestava käitumise tehnikad
  • Mille põhjal tajuda teist inimest? Mis mängib rolli esmamulje loomisel? Mida teha, kui inimesed minuga ei nõustu? Agressiivsusele omapoolse agressiivusega vastamine – mis siis juhtub ja miks see ei ole hea võte? Kuidas maandada nii enda kui teise poole emotsioone pingelises situatsioonis? Kehtestav sõnum – millest see koosneb ja kuidas seda õigesti teha? Kuidas maandada vestluspartneri pinget või agressiivsust? Kuidas öelda keerulisi või negatiivseid sõnumeid kolleegile? Kuidas avada kinnist vestluskaaslast? Kuidas saada teisi inimesi endaga kaasa?
 • Oskuslik kuulamine ja suhtlemisvigade vältimine
  • Mis on aktiivne kuulamine ja kuidas see aitab suhtlemisprobleeme lahendada? Kuidas anda negatiivset tagasisidet teisele nii, et see ei solvuks? Kuidas anda positiivset tagasisidet nii, et see ei mõjuks lameda või ülepingutatuna? Kuidas saavutada usaldust? Kuulamis- ja peegeldamistehnikad – milleks neid vaja on ja kuidas need päriselus töötavad? Milline on kõige olulisem oskus konfliktide lahendamisel ning inimeste kaasamisel ja endaga ühele nõule saamisel?
 • Suhtlemine eri kultuuritaustaga klientidega.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpetamisel väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.


Koolitaja:

Kaia Laansoo on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli bakalaureuseõppe õigusteaduskonna ja hiljem siirdunud Tartu Ülikooli magistriõppesse anglistika erialale. Terve elu on Kaia töötanud andragoogina, õpetajana ja juristina. Ta omab Vanemõpetaja, tase 7 kutsekvalifikatsiooni ja aastate jooksul on tunnustatud mitmel korral aasta õpetajana nii erinevate koolide kui ka maavalitsuste poolt.

Koolitaja on aastate jooksul viinud läbi koolitusi nii Eestis kui ka välismaal - Türgis, Marokos, Küprosel ja Itaalias. Kaia peamiseks koostööpartneriks on aastate jooksul kujunenud Tallinna Teeninduskool, University of Cambridge, Avatud Ühiskond MTÜ, Tallinna- ja Tartu Vangla jpt. Ta on  õpetanud suhtlemispsühholoogiat mitu aastat erinevates gümnaasiumites, psühholoogiaalaste koolituste kektor, juhendanud vastavas valdkonnas uurimistöid.


Õpikeskkond: Auditoorne töö (loengud) ja praktiline õpe (erinevate teenindussituatsioonide läbimängimine) toimuvad ETEL koolituskeskuse õppeklassis, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli, esitlusarvuti ja projekteerimisvahendiga. Loengumaterjalid saadetakse osalejatele e-posti teel enne koolituse toimumist.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 

Lisainfo: koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

.

* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusiParkimine

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.